BAYİ PANELİ

1 - Çekme Deneyi

Tank gövdeleri için kullanılan sacların Euronorm 10120 de belirtilen spesifikasyonlara (Çekme dayanımı, akma dayanımı, elastisite modülü, spektro yapısı), dolayısıyla sac malzemelerin gerilime dayanıklılığı ve genleşmeye uygunluğunun tespiti ve kaynak dikişinin en az yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığının tespiti amacıyla her partiden 1 adet (1/200) tank yüzeyinden alınan kaynaklı test numuneleri çekme testine tabi tutulur.

2 - Eğme Deneyi

  Tank gövdeleri için kullanılan sacların Euronorm 10120 de belirtilen spesifikasyonlara ve kaynaklı birleştirmenin mekanik olarak esas metale uyumluluğunun tespiti ve kaynak dikişinin mukavemetinin uygunluğunun tespiti amacıyla her partiden 1 adet (1/200) tank yüzeyinden alınan kaynaklı test numuneleri eğme testine tabi tutulur.

 

3 - Patlama Testi

  Hidrolik basınç altındaki patlatma deneyi, tank patlayıncaya kadar basıncın düzenli bir oranda artırılmasını ve bu süre boyunca basınçtaki değişikliğin kaydedilmesini sağlayan bir donanımla yapılmaktadır. Her partiden 1 adet (1/200) tank üzerinde yapılan bu testin değerlendirilmesinde üç temel kriter vardır. Deney sonrasında tankın patlama basıncı 67 bar dan daha yüksek olmalıdır. Tank patlama anında uygun genleşme oranına ulaşabilmeli. Patlamanın meydana geldiği yer asla bir kaynak dikişinde olmamalı ve patlama parça tesiri etkisi yaratmamalıdır (sacdan yırtılma şeklinde olmalıdır).

 

4 - Radyografik Test

  Kaynak dikişleri ISO R 1106 ‘ya uygun olarak Her partiden 1 adet (1/200) tank üzerinde adyografik teste tabi tutulmaktadır. Kaynak dikişindeki çatlaklar, yetersiz nüfuziyet, kaynak dikişindeki boşluklar gibi kaynak hatalarının tespit edilebilmesini sağlayan bir test yöntemidir.

 

5 - Makroskopik Test

  Kaynak dikişleri ISO R 1106 ‘ya uygun olarak Her partiden 1 adet (1/200) tank üzerinde makroskopik teste tabi tutulmaktadır. Kaynak dikişinin nüfuziyeti, esas metale uygunluğu, kaynak değişkenlerinin uygunluğu (amper/volt,kaynak hızı) ve kaynak ısısının uygunluğunun tespitinde çok önemli yer tutar.

 

6 - Ömür (Yorgunluk) Testi

  Tank gövdesine 4 saniyelik periyotlarla 10 000 defa 30 bar değerinde Hidrolik basınç  uygulanır. Bu test sayesinde 10 yıl olarak kabul edilen  tank ömrünün uygunluğunu tespit etmek amacıyla her tipten 1 adet tank ömür testine tabi tutulur.

 

7 - Bonfire (Yanma) Testi

  Bonfire testi, tasarımda belirtilen yangından koruma sistemine sahip tankın ve tanka montajı yapılan multivalfin emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığının, belirtilen yangın şartlarında deneye tabi tutulduğunda, patlamadığını ispatlamak üzere  % 80 doluluk oranında  590 °C sıcaklığa ulaşıncaya kadar ateş içerisinde yakılarak yapılan testtir.