BAYİ PANELİ
4 - Hidrotest

Kaynakla birleştirilmesi yapılan tankların tamamı (% 100) otomatik ve kalibre edilmiş mano-metrelerle izlenebilen test ünitelerinde 30 bar basınç altında teste tabi tutlulur. Bu test sonrasında tanklarda herhangi bir sızıntı olup olmadığı tespit edilir. Hidrotest sonrasında eğer uygunsuzluk tespit edilmişse tank kırmızı çerçeve ile boyalı red bölgesine alınır, tutanakla hidrolik preslerde ezilerek birdaha geri dönüşümünü tamamen engellemek amacıyla  hurdaya ayrılır.